Wat weten we eigenlijk?

Kwantumfysica stelt dat bijna alles uit ‘lege ruimte’ bestaat. Sterker nog: de materie zelf is nooit gevonden. Men vindt slechts uiterlijke verschijnselen zoals energieën, frequenties en dergelijk. Men vindt bijvoorbeeld vliegwielwerking (rotatiemoment) zonder dat er iets concreets draait. Zouden we dan niet eindelijk eens ophouden met materie als het fundamentele te zien? De mens is een geestelijk wezen en het systematisch negeren van de innerlijke impulsen kan alleen maar destructief zijn voor ons zelf, en daarmee ook voor de samenleving.
Meer informatie: zie de sectie boek en de sectie publicaties.

Fysica stelt dat alle systemen waaraan geen energie wordt toegevoegd tot chaos vervallen! We hoeven maar om ons heen te kijken om dit ook zien te gebeuren. De huidige maatschappij is gebaseerd op materialistisch denken en dus is vervallen tot chaos een fysisch/logisch gevolg. Dit is geen depri-houding maar het inzicht dat ons de uitweg toont!
Het bestaan van ‘levensenergieën’ is geen zweefpraats van spirituelen maar een erkenning van de realiteit. Fysica biedt niet de mogelijkheid om de realiteit te verklaren omdat het ‘dode materie’ als uitgangspunt neemt. Fysica is niet geschikt om het leven en het ontstaan van de schepping te verklaren.
Naast de chaos-creërende kracht van de fysica (entropie) is er ook een ordenende kracht, oftewel levenskracht (vitaliteit, negentropie). In de Oosterse landen bestaat, ook in de academische wereld, veel kennis hierover. Hoog tijd dus voor een grote vernieuwing!

Home Page