LEZING

Liefde als basis van ‘Al-wat-is’, ook van Wetenschap

een lezing omkleed met muziek en ruimte voor dialoog

Momenteel staan geen lezingen gepland.
Een verzoek om ergens een lezing te geven kan via de email

Hoe kunnen wij ons zicht op de realiteit verbreden, zodat er weer ruimte en tijd komt om vanuit Liefde te leven?

Dit kan door te gaan inzien waar de huidige beperkingen vandaan komen. Schuiven wij ons intuïtieve weten over de essentiële aspecten van het leven bij voorbaat terzijde?  Wat is er het gevolg van, dat dit intuïtieve weten wordt afgedaan als ‘subjectief’, vrijetijdsbesteding en daarmee als niet behorend tot het terrein van wetenschap of onderwijs? 

Door de waarde van het denken zelf te relativeren, kan een heel nieuw wereldbeeld ontstaan. Er kan een wereld voor ons open gaan door het denken zelf in het juiste perspectief te plaatsen. Zo hoeven we niet langer op te kijken tegen ‘vastgestelde waarheden’. Dit schept ruimte voor wat fundamenteler is: Liefde en Bewustzijn.

Het volgen van de lezing vraagt geen wetenschappelijke voorkennis, wel een open mind!

Zie ook de homepagina