Gezondheidsraad commissie EMF

De Gezondheidsraad commissie EMF komt tot navolgende uitspraken:

Van 2,2-5,0 GHz zijn ongunstige effecten mogelijk: 4.7 op de testisfunctie en de ontwikkeling van sperma. 4.8 op het verloop van de zwangerschap, op geboorteafwijkingen en op de vroege ontwikkeling van het nageslacht. 5.01 op het gedrag.5.02 op cognitie. 5.03 op de slaap gevonden. 5.04 op de signaaloverdracht in de hersenen. 5.05 op de elektrische activiteit in de hersenen.

Voor het frequentiegebied 700-2200 MHz is de conclusie dat een effect waarschijnlijk is.
5.07 op neurodegeneratie is gevonden.5.08 op de expressie in de hersenen van genen die tot ongunstige gezondheidseffecten kunnen leiden.5.10 op het bloed. 5.12 verhoogd niveau van oxidatieve stress. 4.01 In eerdere adviezen concludeerde de GR dat een verband tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied niet te bewijzen is, maar dat zo’n verband ook niet valt uit te sluiten.

Voor alle bovengenoemde issues behalve kanker geldt:
Voor het frequentiegebied 20-40 GHz is geen uitspraak mogelijk.

Bovenstaand kon wel eens het topje van de ijsberg zijn!
Aanbeveling voor de Gezondheidsraad commissie EMF:
Vul uw onderzoek aan de vele publicaties die u niet heeft meegenomen in de beschouwingen. Speciale aandacht zou er moeten zijn voor die gekwalificeerde auteurs waarvan de bevindingen in het geheel niet zijn meegenomen.

Home Page