Geestelijke Weerbaarheid

Leergang

In het najaar willen we starten met de leergang Geestelijke Weerbaarheid.

In essentie kan de mens alleen zichzelf een training geven in geestelijke weerbaarheid. Wel kunnen we je ondersteunen in dit proces, met kennis en ervaring en met het leggen van de innerlijke verbinding met je innerlijke authenticiteit. Daarom houden we bijeenkomsten om te komen tot geestelijke weerbaarheid. In verbinding met zijn geestelijke dimensies kan de mens leren zijn onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en de antwoorden in zichzelf te vinden, over hoe zich te verhouden in deze wereld.

De leergang is gebaseerd op de zeven kernkwaliteiten van de mens, zoals gegeven door Zohra Noach.

De leergang:  

  • 7 bijeenkomsten van ± 3 uur.
  • data en tijd wordt afgestemd op de belangstellenden (bij voorkeur middagen).
  • locatie en kosten: afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers.

Home page