Boeken

Hoe Liefde uitgangspunt van Wetenschap kan zijn

Hoe is het toch mogelijk, dat wetenschap geen adequaat antwoord heeft op wezenlijke vragen?
In mijn boek wordt uitgelegd, dat het denken, basis van wetenschap, ons zicht op de realiteit zodanig beperkt, dat we de aard van bewustzijn en van het leven niet meer kunnen herkennen. Door te ervaren wat voorbij het gebruik van woorden ligt, wordt duidelijk: Bewustzijn en Liefde zijn er al, in een vormloze bestaanswijze.
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, is het hard nodig om te komen tot wetenschap waarin zingeving een centrale plaats inneemt, en Bewustzijn en Liefde op een natuurlijke wijze begrepen kunnen worden.

Het boek (€ 15,-) is verkrijgbaar via de uitgeverij Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co.
Via email aan barjesteh@ursulinenconvent.com
Adres: Breusterstraat 27, 6245EH, Eijsden
Telefoon: 043 7370202