Bijdrage WPEN

Wat is WPEN:
– Wetenschappelijk Platform EMF Nederland
– Gids zijn in het doolhof van 5G controversen
– Onafhankelijke bron en vraagbaak voor politiek en bevolking
– Stimulans de 5G debat vanuit een veel completere kennis te voeren

Boodschap WPEN
Pauzeer de verdere implementatie van 5G De conclusies van de Gezondheidsraad geven hiertoe aanleiding.
en doe veel grondiger onafhankelijk onderzoek naar de effecten ervan.

Gezondheidsraad commissie EMF
Van 2,2-5,0 GHz zijn ongunstige effecten mogelijk:

4.7 op de testisfunctie en de ontwikkeling van sperma. 4.8 op het verloop van de zwangerschap, op geboorteafwijkingen en op de vroege ontwikkeling van het nageslacht. 5.01 op het gedrag.5.02 op cognitie. 5.03 op de slaap gevonden. 5.04 op de signaaloverdracht in de hersenen.

5.05 op de elektrische activiteit in de hersenen. Voor het frequentiegebied 700-2200 MHz is de conclusie dat een effect waarschijnlijk is.

5.07 op neurodegeneratie is gevonden.5.08 op de expressie in de hersenen van genen die tot ongunstige gezondheidseffecten kunnen leiden.5.10 op het bloed. 5.12 verhoogd niveau van oxidatieve stress.

4.01 In eerdere adviezen concludeerde de GR dat een verband tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied niet te bewijzen is, maar dat zo’n verband ook niet valt uit te sluiten.
Voor alle bovengenoemde isues behalve kanker geldt: Voor het frequentiegebied 20-40 GHz is geen uitspraak mogelijk.