Publicaties

Publicaties vanaf 2020:

Straling van alle kanten bekeken (2020)

Dit actuele boek is geschreven door meer dan dertig auteurs en belicht straling onder andere vanuit biologisch, natuurkundig, medisch en ervaringsdeskundig perspectief. Het biedt inzichten over: Wat is straling? Wat is 5G? Wat voor impact heeft kunstmatige straling op de natuur: op cellen, dieren, planten, het water en de bodem? Heeft het ook impact op mensen, hoe dan? Werkt het ecosysteem zelf ook met signalen? Zou het mogelijk kunnen zijn om straling veilig te maken?

Het boek is een onafhankelijke gids in het doolhof van 5G-controversen en beoogt een vraagbaak te zijn voor bewuste burgers, bestuurders, beleidsmakers en politici.

– te koop als e-book of paperback –

.

Boek: Straling onder Toezicht (2021)

Dit boek is de presentatie van Pilotproject Nulmeting Veluwe. Het beschrijft een voorstel om onafhankelijk onderzoek te doen naar de impact van straling op het Veluwse ecosysteem. Dit onderzoeksvoorstel past in een bredere visie om straling onder toezicht te plaatsen. Alles wat voor de markt beschikbaar wordt gemaakt, wordt getest. Er bestaat geen medicijn en geen consumptieartikel dat niet eerst grondig getest wordt op veiligheid. Producenten mogen dat niet zelf doen. Uit voorzorg is het daarom meer dan redelijk om ook stralingsfrequenties, waaraan steeds meer van al het leven onderworpen zal worden, uitgebreid op veiligheid te testen. Dat gebeurt nu niet. Over de noodzaak van het testen van de veiligheid van nieuwe stralingsfrequenties en stralingsintensiteiten gaat dit boek. Het roept ook politici en beleidsmakers op om te investeren in dit pilotproject, omdat duizenden studies laten zien dat er significante invloed uitgaat van kunstmatige straling op de natuur. Het boek bevat naast het concrete voorstel ook een scala aan bestaande inzichten en een uitgebreide literatuurlijst met wetenschappelijke referenties over de impact van straling op de natuur.

Het boek is o.a. te bestellen via www.Bravenewbooks.nl Straling Onder Toezicht
Voor meer informatie ga naar: www.inspilab.nl

De metamorfose van de wetenschap

BRES nr 320, mrt/apr. 2020, pag. 34 e.v.

Geestelijke Immuniteit

Spiegelbeeld Magazine 27e  jaargang nr.7 juli/aug 2020, pag 4 e.v.

Geestelijke-immuniteit-zoals-geplaatst